prev Předchozí dvorek
next Další dvorek
Smetanovy sady 7

Smetanovy sady 7 / čp. 109 Jižní předměstí

Jenom jednoduše elegantní železný plot na podezdívce z kamenných kvádrů odděluje Starou synagogu od zelené oázy uvnitř protáhlého bloku, obracejícího se do Smetanových sadů severními fasádami. Vstup do ní je skrze domovní chodbu klasicistního domu č. 7. Klasicistního stejně jako většina domů, lemujících po obou stranách okružní sady v místě bývalých hradeb a jejich předpolí. Vyrostly tu během druhé poloviny 19. století a příliš se neměnily.

Uliční průčelí je členěné plochými pilastry vysokého řádu, s mělkými vrypy, stylizujícími hlavice a žlábkování sloupů klasických architektonických stylů. Podobnou stylizaci mají i parapety všech oken, inspirované triglyfy a metopami dórských vlysů, jsou však plastičtější, i když jejich reliéf je jen mělký. Nejviditelnějšími prvky celé plochy se tak stávají profilované římsy, jemnější ty podokenní, výrazněji vystupující ty nadokenní.

Zahrada je travnatá, vybavená dřevěným nábytkem a drobnými herními prvky, nesporně dobře chráněná od venkovního ruchu. Skautům, kteří zde nalezli útočiště, se tu určitě líbí.

Panorama 360°