prev Předchozí dvorek
next Další dvorek
Rooseveltova 15

Rooseveltova 15 / č. p. 35 Vnitřní město

Písemné prameny potvrzují existenci tohoto domu již v době předhusitské. Středověké jsou sklepy a zásadní část zdiva přízemí. Renesanční podoby se domu dostalo na počátku 17. století zásadní přestavbou a zvýšením o patro. Tehdy bylo průčelí osazeno kamenným portálem. Ve středu ve vykrojení výrazné římsy nad portálem je vložena drobná mělká nika s krucifixem ze starší výzdoby domu. Obě uliční fasády byly opatřeny sgrafitem. Objevení tohoto do té doby neznámého a v rámci města unikátního architektonického prvku při rekonstrukci domu v letech 1997 – 2003, bylo velmi příjemným překvapením.

Hostinec U černého orla, později oblíbená formanská hospoda, je prvně zmiňován již roku 1672. Nádvorní křídlo se stájemi bylo koncem 19. století přebudováno na bydlení. Součástí domu byla i sousední, dnes samostatná sladovna.

V kamenném ohrazení dvora v Malé ulici byl druhotně umístěn portál za zbořeného hotelu Central.

Panorama 360°