Hlavanova 15 - 17

Hlavanova 15 - 17

Domov sv. Alžběty, který provozuje Diecézní charita Plzeň, byl otevřen v září roku 1999. K jeho vzniku došlo na základě poslední vůle majitelky starého domu v ulici Hlavanova č. 15 paní Magdaleny Jägrové, která bezprostředně před svou smrtí (1997) dům odkázala plzeňskému biskupství s podmínkou, že se v domě bude poskytovat péče seniorům a bude zasvěcen její patronce svaté Alžbětě Durinské.

Dům byl po celkové rekonstrukci v září 1999 připraven pro 13 nových obyvatel.

S tímto domem sousedil pozemek - proluka - po zaniklém domě, který byl zničen při jednom z posledních bombardování Plzně v květnu 1945. Charita se snažila od města tento pozemek získat a vybudovat na něm odpočinkovou zahradu pro seniory. V roce 2002 město Diecézní charitě Plzeň pozemek darovalo s tím, že se toto místo využije k přístavbě a rozšíření současného Domova pro seniory.

V červenci roku 2004 byla přístavba dokončena, oba domy se propojily a kapacita Domova sv. Alžběty se díky tomu zvětšila na celkem 27 míst.

Za oběma domy Domova jsou skryty dva vzájemně propojené dvorky. Dvůr za domem č. 17 je využíván hlavně pro společné programy včetně cvičení či oslav, kulturních vystoupení, či k individuálnímu posezení klientů s rodinami. Na dvorku za domem č. 15 je klientům k dispozici krásná pergola, vyvýšené záhony jsou osázené spoustou kvetoucích keřů i nádherných květin a v zákoutí mezi pnoucími růžemi je umístěna socha Panny Marie.

Oba dvorky tak skýtají obyvatelům i všem návštěvám Domova nečekanou oázu klidu uprostřed rušné plzeňské čtvrti.

Panorama 360°