Klatovská tř. 26

Klatovská 26

Velký funkcionalistický dům s moderní strohou fasádou je památníkem proměn zástavby kolem nejdůležitější plzeňské třídy. Klatovská třída se jako bulvár začala budovat od počátku 60. let 20. století, kdy na rohu Husovy a Klatovské vznikl protestantský kostel a u sousedního rohu s Tylovou ulicí mohutný městský palác rodiny Hahnenkammenů.

Od té doby vzniklo kolem výstavného bulváru mnoho velkolepých domů, které měly až do dvacátých let dvacátého století většinou historizující fasády. Nové požadavky na budovy a moderní duch první republiky si však už v této době někdy vyžádal demolici historizujících domů a výstavbu domu zcela nového. To se stalo i na místě domu na Klatovské třídě č. 26.

V roce 1927 byl původní dům zbourán v letech 1928–1929 byl vystavěn multifunkční objekt kombinující bytovou, obchodní a kancelářskou funkci. Projekt i stavbu realizovala plzeňská stavební kancelář Františka Jenče, Františka Hladečka a Františka Krofta. Dům má v podstatě čtvercový půdorys a uvnitř jsou umístěny dvě velká schodiště a dva světlíky, které přivádějí světlo i do vnitřních prostor. Stavba tak výrazně zvětšila dosavadní kapacitu parcely. První dvě podlaží byla věnována obchodním prostorám, následovaly kanceláře a v domě bylo připraveno i dvacet bytů o různých dispozicích od garsoniér po velké byty s čtyřmi pokoji. V době výstavby byl dům vybaven moderním elektrickým osobním výtahem značky Stigler.

Do ulice se dům otáčí přísnou, ale vznešenou funkcionalistickou fasádou, které dominuje trojpodlažní obdélníkový arkýř s rozměrnými okny. Obchodní patro od odbytného pak odděluje široká římsa, která obchází celá dvě spodní podlaží. Ačkoli to z ulice není zcela patrné, dům kryje sedlová střecha, která ve vnitroblocích ustupuje a dává prostor pobytovým terasám.

Za mohutnou stavbou následuje překvapivě velká zahrada se vzrostlými stromy. Projekt domu původně počítal s funkcionalistickým pavilonem pro pořádání zahradních slavností, ten zde však nenalezneme.

Panorama 360°